top of page

A C U P U N C T U U R

De naam acupunctuur is afgeleid van de woorden acus, wat naald betekent en punctura, wat steken betekent. In feite is acupunctuur kortweg genoemd van Acupunctuurtherapie. In het Chinees heet het 'Zhen-Jiu', waarmee prikken en verwarmen wordt aangegeven.

Acupunctuur is een van de belangrijkste onderdelen van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG of TCM). Gebaseerd op het begrip Qi worden haardunne naalden in de huid aangebracht op de zogenaamde 'acupunctuurpunten'. Via deze dunne naalden wordt essentiële energie die via meridianen door het lichaam stroomt, gemanipuleerd. De acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Door het stimuleren van deze bepaalde punten kan een acupuncturist invloed uitoefenen op de energiestromen van het lichaam. De chemische reacties die in het lichaam teweeg worden gebracht, kunnen ervoor zorgen dat pijn vermindert of zij veroorzaken biochemische veranderingen die zorgen dat het lichaam sneller heelt. Al met al bevordert het algemene welzijn.

Acupunctuur is al duizenden jaren oud en al op miljoenen mensen met succes toegepast, vooral in China, Japan, en meerdere Oosterse landen. Sinds het in de zeventiger jaren in het Westen is doorgedrongen heeft het zich verder ontwikkeld en verbeterd. Momenteel wordt acupunctuur bij eenderde van de wereldbevolking toegepast. Ook in Nederland komen steeds meer mensen er achter dat acupunctuur een goede aanvulling op een reguliere therapie kan zijn. En soms zelfs een vervanging.

Acupunctuur kan klachten verlichten of ziektes genezen. Het is ook een methode om ziekte te voorkomen en werkt dus preventief.

PRINCIPE

In gezonde toestand is er een energetisch evenwicht in het lichaam. Als de natuurlijke energetische balans van het lichaam verstoord raakt en het lichaam niet in staat is deze te herstellen, ontstaan klachten en ziektes. Acupunctuur kan dan uitkomst bieden.

Hoe kan een ziekte genezen worden door bepaalde punten op het lichaam te stimuleren met acupunctuur? Dit is mogelijk doordat het menselijk lichaam een organische eenheid vormt, waarbij meridianen (energiebanen) en collateralen (zijtakken van meridianen) een verbinding vormen tussen de interne organen onderling, en tussen deze organen en de oppervlakteweefsels. Een ziekte in een orgaan kan het hele lichaam beïnvloeden via de meridianen en punten, en kan zich manifesteren op het lichaamsoppervlak. Omgekeerd zal ook een ziekte op het lichaamsoppervlak via meridianen en punten het hele lichaam beïnvloeden. Volgens dit principe wordt door stimulatie van de punten op het lichaamsoppervlak, informatie van buitenaf via de meridianen doorgegeven aan de organen. Waardoor ons lichaam zijn energiehuishouding weer goed kan gaan regelen. Ook kan ons lichaam dan ongezonde stoffen en negatieve energie weer beter gaan afvoeren. Verder kan ons lichaam stoffen waar het een tekort aan heeft, weer gaan aanmaken. En nieuwe energieën opdoen. Door op deze manieren invloed op ons lichaam uit te oefenen, kan acupunctuur ervoor zorgen dat allerlei klachten verminderen of verdwijnen.

VEILIGHEID

Acupunctuur is een veilige vorm van behandeling. Dit werd bevestigd door veel wetenschappelijk onderzoeken. Bijvoorbeeld, in studie van Dr. Macpherson (gepubliceerd in Britisch Medical Journal 323, 486-487,2001) meldden ze dat er bij meer dan 34.000 behandelingen gedurende 1 maand geen serieuze problemen ontdekt werden. Ze schreven: In vergelijking met de nadelige bijwerkingen die er zijn betreffende het gebruik van medicijnen is acupunctuur een relatief veilige vorm van behandelen. Bijvoorbeeld, mensen gebruiken acupunctuur tegen chronische pijn. Wanneer men kijkt naar nonsteroidal anti-inflammatories (pijnstillers), welke meestal gebruikt worden bij chronische pijn, zijn er gastrointestinal (maag-darm-lever) complicaties wat kan leiden tot de dood.

Andere voorbeeld is het onderzoek van Dr. White A, et al. (Britisch Medical Journal 323, 485-486,2001): Nadelige gevolgen van acupunctuur: Onderzoek van 32.000 consulten met artsen en fysiotherapeuten. In zijn studie meldden 78 doktoren en fysiotherapeuten geen problemen tussen juni 1998 en februari 2000. Ze meldden ook geen serieuze problemen en 671 kleine problemen zoals bloedingen of pijn waar de naald was ingebracht, per 10.000 acupunctuurbehandeling.

"Sommige mensen voelen zich suf of duizelig. Dit zijn normale reacties en duiden aan dat de behandeling een positief effect heeft op de patiënt en zijn/haar klachten. Natuurlijk zul je als je je duizelig of suf voelt even een paar minuten moeten wachten in de dokters' wachtkamer voor men weer deelneemt aan het verkeer." Zo zegt dr. Macpherson.

TEVREDENHEID

De positieve effecten van acupunctuur zijn inmiddels voor een aantal aandoeningen op wetenschappelijke wijze aangetoond. De laatste jaren zijn er heel wat studies over patiënttevredenheid en over kosten. Voor een Amerikaans onderzoek werden bijvoorbeeld 575 patiënten geinterviewd. Er bleek een bijzonder hoge tevredenheid te zijn onder de gebruikers van acupunctuur. De onderzoekers ontdekten dat van de patiënten:


91,5% van mening was dat volgend op acupunctuurbehandelingen de klachten verbeterden, 84% de huisarts minder bezocht, 79% minder geneesmiddelen op recept gebruikte, 70% niet geopereerd hoefde te worden, terwijl dit vóór de start van de acupunctuur aanbevolen was.

miaoshouhuichun.gif
bottom of page