top of page

D I A G N O S E

Doctor and Patient

Diagnose stellen

Bij de diagnose binnen TCM wordt gebruik gemaakt van vier methoden: observatie (o.a. van het gezicht en van de tong), auscultatie en olfactie, palpatie (o.a. het voelen van de pols en van de buik) en het stellen van vragen. Met deze methoden kan een goed beeld gekregen worden van de klacht en onderliggende factoren die van invloed zijn op de klacht.

Met andere worden: door middel van dit Chinees Geneeskundig onderzoek kan een 'Patroon van Disharmonie' vastgesteld worden. Bij de beoordeling van het 'Patroon van Disharmonie' wordt gelet op de ernst en het ontstaan van de aandoening; de behandelmogelijkheden; de therapievormen en de prognose. Hieruit ontstaat het behandelplan.

download.jfif
TCM-pulse-diagnosis.jpeg

Tong en pols

Het inspecteren van de tong en het voelen van de pols zijn bijvoorbeeld belangrijke onderdelen van de diagnose. Volgens de theorie van de TCM zijn de meridianen en interne organen allen direct of indirect verbonden met de tong. Dit betekent dat de essentie van de organen de tong voedt. Daardoor kunnen pathologische veranderingen zich op de tong manifesteren. Als leidraad bij de differentiatie van ziektebeelden ligt de betekenis van tongdiagnose als volgt: men kan een beoordeling maken of bij de patiënt de vitale Qi voldoende of onvoldoende is, wat de locatie is van de pathogene factoren en men kan een schatting maken van de prognose van de ziekte, etc. Zo ook is de polsconditie een weerslag van de organen, waardoor het voelen van de pols tot steun kan zijn in de beoordeling van locatie, aard en prognose van de ziekte.

De Chinese Geneeskunde is de enige geneeskunde ter wereld die zowel in de diagnose, het behandelplan en de therapie consequent gebruik maakt van termen als Energie (Qi), Bloed (Xue), Vloeistoffen (Jin Ye), Essentie (Jing), Yin en Yang. Deze termen zijn uiterst nauwkeurig gedefinieerd en zijn zeer gericht te beïnvloeden door middel van acupunctuur en Chinese kruidenformules.

In de polsslag ontstaan door ziekte of een kwaal kleine veranderingen. Door Energie (Qi), Bloed (Xue), Vloeistoffen (Jin Ye), Yin of Yang te veranderen met bijvoorbeeld acupunctuur, worden in de polsslag al kleine nuanceverschillen voelbaar. Deze polsslagverandering geeft aan of een behandeling succesvol zal zijn. Ook kan worden waargenomen naar welke kant de kwaal zich zal ontwikkelen. De tong laat zien hoe het er met de stabiele energiehuishouding in de organen en ingewanden voor staat. De tong laat geen kortdurende veranderingen zien. Kruidenvoorschriften zijn vaak gericht op deze meer stabiele energieverstoringen.

bottom of page